MEZINÁRODNÍ BRANKÁŘSKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA
Přihláška

Zde si mužete stáhnout přihlášku:
 Přihláška
(formát: Pdf; velikost: 1,14 MB)

 

Vytiskněte ji, vyplňtě a zašlete na adresu:
Jana Pucandlová
U Kasáren 1377
293 01 Mladá Boleslav

 

Nebo vyplňte elektronickou přihlášku.
Elektronicky odeslanou přihlášku Vám potvrdíme e-mailem či telefonicky do 7 dnů od odeslání.

Typ hráče BRANKÁŘHRÁČ

Příjmení

Jméno

Datum narození

Ulice

Město/Obec

PSČ

Číslo zdravotního pojištění

Jméno na dres

Velikost dresu

Číslo dresu

Ubytování anone

Zákonný zástupce

Telefon

E-mail

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Vám předkládáme k podpisu Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
Údaje uvedené na přihlášce budou pouze v evidenci Sportovního klubu Kilda Team a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Souhlasím s evidencí mých údajů v SK Kilda TeamNesouhlasím s evidencí mých údajů v SK Kilda Team

Má-li dítě zdravotní omezení, je nutné předem o něm informovat a dítě vybavit potřebnými léky a lékařským potvrzením o způsobilosti účastnit se Mezinárodní brankářské hokejové školy. Každé dítě musí mít prohlášení rodičů o zdravotním stavu (bezinfekčnost) a průkaz pojištěnce.

Alergie anone

Pokud ano - jaké alergie:

Print Friendly, PDF & Email